MANGE BEDRIFTER FÅR IKKE DEKKET TAPENE SINE

Hele lekeplassen under vann på Flisa Camping.

Slik rammet ekstremværet bedriftene i Innlandet

Gudbrandsdalen er den hardest rammede regionen - 71 prosent av bedriftene er påført et tap eller venter å bli det. I Valdres er tallene 69 prosent og i Lillehammer 59 prosent. Deretter følger Hadeland 46%, Gjøvik 36%, Hamar og Elverum 33%, Kongsvinger 29% og Tynset 20% .

45 prosent av NHOs medlemsbedrifter i Innlandet har blitt eller venter å bli påført et økonomisk tap som følge av "Hans", viser en ny kartlegging fra NHO Innlandet.

Store økonomiske tap

 NHO har gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer i de mest berørte områdene for å kartlegge de tidlige konsekvensene av ekstremværet. Til sammen melder 44% prosent av bedriftene i Innlandet om at de har blitt påført, eller venter, et økonomisk tap som ikke dekkes av forsikring. Av disse forventer 1 av 5 at dette tapet vil tilsvare mer enn 20 prosent av et normalt årsresultat.

— Mange har mistet omtrent alt de har og denne gangen ser det ut som det først og fremst har vært materielle skader. "Hans" har også rammet bedrifter hardt og for mange innebærer ekstremværet store tap de ikke får dekket. Det er viktig for oss å synliggjøre dette fordi det vil bli mer ekstremvær framover og vi må ruste oss bedre mot flom og ekstremvær enn i dag, sier NHOs regiondirektør Jon Kristiansen i en pressemelding.

Reiselivsbransjen hardt rammet

— Vi trenger å sikre framkommelighet og få på plass bedre nasjonale og lokale beredskapstiltak mot flom og ekstremvær. Vi kan spare milliarder for samfunnet om vi sikrer oss bedre.

Spesielt reiselivsbransjen er berørt og mer enn 8 av 10 av de som har svart oppgir at de har blitt påført et økonomisk tap. 30% av disse oppgir at de vil ha et tap som utgjør enn 20 prosent av det normale årsresultatet.

— Sammen løser vi store utfordringer - også krisene. Skadene er store, og mange bedrifter i Innlandet er berørt. Vi ser nå store skader på infrastruktur, isolerte husstander, og evakueringer. Samtidig ser vi også hvor bra det privat-offentlige samarbeidet fungerer - også i krisesituasjoner, fortsetter Kristiansen.

Gudbrandsdalen og Valdres hardest rammet

Gudbrandsdalen er den hardest rammede regionen - 71 prosent av bedriftene er påført et tap eller venter å bli det. I Valdres er tallene 69 prosent og i Lillehammer 59 prosent. Deretter følger Hadeland 46%, Gjøvik 36%, Hamar og Elverum 33%, Kongsvinger 29% og Tynset 20%

Stiller opp for lokalsamfunnet

— Vi har møtt bedrifter som legger alt til side og stiller opp for lokalsamfunnet. Det være seg om de stiller opp som beredskapshotell, bidrar med sikring og opprydding og sørger for at lokalsamfunnet er godt ivaretatt. Dette samtidig som en får store økonomiske tap. I lys av Totalberedskapskommisjonens anbefalinger, så er måten det nå jobbes på et godt eksempel på operasjonalisering av hvordan vi skal samarbeide i lignende situasjoner fremover, legger han til.

6 av 10 bedrifter venter mer ekstremvær framover.

NHO INNLANDET

6 av 10 venter mer ekstremvær framover

58 prosent av bedriftene i Innlandet forventer hyppigere forekomst av denne typen naturskader i tiden fremover. Selv om det også her er regionale forskjeller, så er det store bildet at de fleste forventer mer fremover.

Om kartleggingen

Undersøkelsen ble gjennomført 14.-15. august og ble sendt til 4368 bedrifter i Viken og I Innlandet. Den ble besvart av 698 bedrifter, herav 281 bedrifter i Innlandet. Ved gjennomføring av temaspesifikke undersøkelser, så vil man kunne forvente en overrepresentativitet av bedrifter som føler at temaet angår dem spesielt. Så også i denne undersøkelsen. Samtidig kan det antas at noen av de berørte bedriftene ikke har hatt tid til å delta så nært opp til hendelsesforløpet, noe som kan balansere bildet.

Kilde: Pressemelding fra NHO Innlandet

Powered by Labrador CMS