Årlig kommer det inn mellom 30 og 40 næringsidésaker til Åsnes kommune. – Jeg har fått jobbe med mange spennende prosjekter, sier avtroppende daglig leder i Solør Næringshage, Anette Strand Sletmoen.
Årlig kommer det inn mellom 30 og 40 næringsidésaker til Åsnes kommune. – Jeg har fått jobbe med mange spennende prosjekter, sier avtroppende daglig leder i Solør Næringshage, Anette Strand Sletmoen.

Slutter i Solør Næringshage

Hun er overbevist om at det beste for innbyggerne i Solør er at kommunene Våler, Grue og Åsnes ble slått sammen til én. Anette Strand Sletmoen har i seks år vært daglig leder for Solør Næringshage. Neste år fortsetter hun med næringsutvikling for Innlandet bondelag.

Tekst og foto: Eva Alnes Holte

– De har vært utrolig spennende, lærerike, men også krevende år, oppsummerer hun. Mer krevende enn hun forutså den gang hun begynte sammen med Thor Arnstein Berg september 2016. Solør Næringshage mistet en million i SIVA-støtte, Berg gikk over til Våler Vekst og Strand Sletmoen ble eneste ansatt i næringshagen.

–Rammevilkårene var plutselig helt annerledes enn da jeg takket ja til jobben.

Gratis bistand til nyetablerere

Helt alene ble hun imidlertid ikke. Solør Næringshage, som jobber med vekst og utvikling i Våler, Åsnes og Grue, har et stort nettverk av samarbeidspartnere i hele Innlandet. Næringshagen eies hundre prosent av Åsnes kommune og fungerer blant annet som førstelinjetjeneste for kommunen. Det betyr at den gir gratis bistand til nyetablerere. Og dem er det mange av i Solør forteller Strand Sletmoen:

– Bare i Åsnes kommune har vi årlig mellom 30-40 såkalte førstelinjesaker, det vil si nyetablerersaker eller andre næringsidésaker som kommer inn til oss. Alle ideer blir naturligvis ikke realisert. Men fra næringshagen ser vi at det er mye bra aktivitet, det har blant annet materialisert seg med eksempelvis Flisa camping.

Biogass og viltlandslinje

I tillegg jobber næringshagen med videreutvikling av eksisterende næringsliv gjennom målbedriftssystemet knyttet til SIVA-systemet.

– Jeg har også fått jobbe med spennende prosjekter som blant annet biogassaken og viltlandslinjesaken (viltlandslinje i videregående skole, red.anm.). Jeg håper at begge saker blir realisert i framtida.

Godt samarbeid i Solør blir stadig viktigere, mener Strand Sletmoen.

– Ved å slå sammen Grue, Våler og Åsnes med sine til sammen 15000 innbyggere, får man mye mer samlet kraft enn tre små kommuner hver for seg.

Journalist og næringsutvikler

Anette Strand Sletmoen (51) er oppvokst på en gård i Hof i Solør. Siden 1996 har hun bodd i Elverum. Hun har jobbet som journalist og næringsutvikler i snart 30 år. Nå fortsetter hun med mange av de samme arbeidsoppgavene i Innlandet Bondelag hvor hun er ansatt som kommunikasjonsrådgiver for å fremme norsk mat og matproduksjon. Kontorplassen vil være på Blæstad i Ridabu, men bostedsadressen vil fortsatt være Elverum.

– Jeg er ikke så opptatt av reiselengde, det har gått helt fint å pendle Elverum – Flisa også. Digitale løsninger gjør fysisk lokasjon mindre viktig, det er oppgavene, det faglige og det sosiale som gjør jobben spennende.

Hvem som heretter skal få det til å gro godt i Solør Næringshage, vites ikke ennå.

– Det er bare å fortsette all den gode jobben som gjøres innen næringslivet og frivilligheten, oppfordrer Anette Strand Sletmoen.

Les også om Hvebergsmoen Potetpakkeri, Nordens største

 

Powered by Labrador CMS