NHO Service og Handel forventer at nordmenn og turister vil legge igjen 92 mrd kroner i norske butikker i løpet av sommermånedene juli og august. Dette vil være en økning på 3 prosent fra i fjor, da sommerhandelen økte med 4,4 prosent. Årets vekst er drevet av at flere nordmenn velger Norgesferie grunnet svekket krone og redusert kjøpekraft, samtidig som den svake kronekursen gjør Norge til et attraktivt ferieland for utenlandske turister.

Sommerhandel i Innlandet for 6,2 mrd kroner

Innlandet er det fylket med flest hytter i Norge. Det gav fylket fjerde plass på norsk sommerhandel i 2023.

I Innlandet står de to sommermånedene juli og august for 17,6 prosent av årsomsetningen i handelen. Dette plasserer fylket på en fjerdeplass i Norge når det kommer til sommerhandel, heter det i en pressemelding fra NHO Innlandet. 

Sommerhandel i Kongsvingerregionen

Sommerhandelens andel av årets omsetning. Omsetning i MNOK.

Eidskog 17,7 %. 65

Nord-Odal 17,6 % 55

Grue 17,5 %. 61

Kongsvinger 16,9 % 353

Åsnes 16,7 % 128

Sør-Odal 16,7 % 123

Våler 15,7 % 32

I løpet av juli og august 2023, omsatte butikker i Innlandet varer for 6,2 mrd kroner. Dette var en økning på 1,0 prosent fra fjoråret. Samlet for Norge økte sommerhandelen i fjor med 4,4 prosent, og utviklingen i Innlandet var dermed svakere enn gjennomsnittet for Norge.

– Innlandet er det fylket med flest hytter i Norge, og det påvirker viktigheten av sommerhandelen vår. I tillegg til antall hytter, påvirkes sommerhandelen av turisme og flere populære fjell- og turistdestinasjoner som vi har, uttaler regiondirektør for NHO Innlandet, Jon Kristiansen.

Solhaug Kano og Fritid er knyttet til Solhaug Gård som ligger ved Utgårdsjøen på Finnskogen

Sommerferie i Innlandet

I pandemien og da det var reiserestriksjoner, tilbragte mange sommerferien på hytter i stedet for å reise til utlandet. Dette ga stor vekst i Innlandet også i denne perioden. Fjoråret var andre sommer på rad uten pandemi, og Innlandet var fylket med svakest utvikling i sommerhandelen. I 2023 hadde Innlandets butikker en vekst på 1,0 prosent, noe som var nest svakest i Norge.

– Vi ser at det er kommunene nord og vest i fylket, som har den største sommerhandelen. Kommunene i sør har en mindre avhengighet til sommerhandelen, utdyper Kristiansen.

Lom på topp

Sommerhandelskommune nummer én i Innlandet er Lom. I 2023 stod sommerhandelen for 27,0 prosent av årsomsetningen her. Nærheten til Jotunheimen og det at mange reiser til og fra Vestlandet via Lom, bidrar til økt omsetning i kommunen. Andre kommuner med høy sommerhandel er Engerdal, Sjåk og Dovre.

Årets sommerhandel i Norge

NHO Service og Handel forventer at nordmenn og turister vil legge igjen 92 mrd kroner i norske butikker i løpet av sommermånedene juli og august. Dette vil være en økning på 3 prosent fra i fjor, da sommerhandelen økte med 4,4 prosent. Årets vekst er drevet av at flere nordmenn velger Norgesferie grunnet svekket krone og redusert kjøpekraft, samtidig som den svake kronekursen gjør Norge til et attraktivt ferieland for utenlandske turister.

– Samtidig vil antallet solgte varer være tilnærmet uforandret, altså at nordmenn og utenlandske turister vil handle omtrent like mange varer i norske butikker som i fjor. Økningen i omsetning på 3 prosent skyldes med andre ord inflasjonen, uttaler bransjedirektør for Handel i NHO Service og Handel, Linda Vist.

Powered by Labrador CMS