Kremasjonsprosenten for kommunens egne innbyggere i Kongsvinger er høyere enn landsgjennomsnittet. Kirkevergen tror at stadig flere vil ønske kremasjon, ikke minst på grunn av navna minnelunder som forenkler stellet for de etterlatte.

Stadig flere ønsker å kremeres

Krematoriet i Kongsvinger inviterer nabokommunene med på et spleiselag for å øke kapasiteten.

Kremasjonsprosenten for kommunens egne innbyggere er høyere enn landsgjennomsnittet, og var i 2022 på 50,7, melder nettstedet Grav24 . Dette begrenser tilbudet til naboene.

– I 2023 stengte krematoriet ned for kremasjoner utenfor kommunen allerede 1. mai. Da hadde vi nådd 123 kremasjoner, forteller Thor Kristian Ringsbu til Grav24.no. Ringsbu er nytilsatt kirkeverge i Kongsvinger og opplyser at kremasjonsprosenten har økt jevnt og trutt i byen.

Renseanlegg kan utvide kapasiteten

De siste årene har man derfor jobbet med å få på plass et renseanlegg til krematoriet i Kongsvinger, slik at kapasiteten kan utvides. Kirkevergen tror at stadig flere vil ønske kremasjon, ikke minst på grunn av navna minnelunder som forenkler stellet for de etterlatte. Kongsvinger har to navna minnelunder i drift, og to til under prosjektering.

– Kommunene i nærområdet inviteres med på å danne et oppgavefellesskap hvor vi skal utrede muligheten for etablering av renselinje ved Kongsvinger krematorium, sier Ringsbu.

Invitasjonene ble sendt ut i november i fjor. Svarfristen er mars i år.

NAV dekker transportutgifter

Den store utfordringen ifølge kirkevergen  er økonomi. For hvem skal dekke kostnadene med å bygge renseanlegget? Hans håp er at krematoriet i Kongsvinger raskt kan komme opp i et stort nok antall kremasjoner, slik at at anlegget kan gå i balanse ved hjelp av egen drift.

– Slik det er i dag, dekker Staten gjennom NAV utgiftene til transport av kiste til krematorium ved avstander over 20 kilometer. For kommunene er det lett å tenke at da slipper vi kostnader. Dette har konsekvenser for byråer, kister må da kjøres uforholdsmessig langt. Bruk av biler og personell bindes opp, og effektivitet og lønnsomhet går ned, sier han.

Avhengig av renselinje

Derfor håper kirkevergen at Kongsvinger kan løse samfunnsoppdraget, som et godt kremasjonstilbud er, sammen med nabokommunene. Etablering av et moderne kremasjonstilbud i Kongsvingerregionen tror han også vil bli gunstig for miljøet, samtidig som kostnadene knyttet til gravferd reduseres.

– Med et oppdatert krematorium kan Kongsvinger også være en støtte for andre krematorier i vår del av landet. For å få til dette, er vi avhengige av at renselinje etableres og grensa på 200 kremasjoner i året fjernes, sier han til Grav24.no.

Kilde: Grav24.no

Powered by Labrador CMS