-Bedringen i utsiktene reflekterer at prisveksten avtar og at en øyner rentekutt i år. Det reduserer bedriftenes kostnader, og gir rom for økt etterspørsel fra husholdningene. Veksten i den økonomiske aktiviteten ligger likevel an til å bli laber fremover, sier NHOs regiondirektør Jon Kristiansen.

Størst pessimisme i Innlandet

Publisert

I NHOs siste landsomfattende månedlige medlemsundersøkelse vurderer de fleste bedriftene dagens markedssituasjon som dårlig - og dårligst i Finnmark, deretter Innlandet. Likevel er finnmarkingene blant de mest optimistiske.

Situasjonen er best i Rogaland, melder NHO i en pressemelding om medlemsundersøkelsen. 

32 prosent forventer forverring 

 NHO sin månedlige medlemsundersøkelse er tatt opp fra 28. februar. til 5. mars 2024. På spørsmål om hvordan bedriftene vurderer markedsutsiktene de neste seks månedene svarer 14 prosent at de forventer en bedring, mens 32 prosent melder om en forverring/nedgang. 

Tallene fra Innlandet er noe mer pessimistiske enn landsgjennomsnittet.

Næringsvise forskjeller

Det er store næringsvise forskjeller i hvor god markedssituasjonen vurderes. Best er situasjonen i Finans Norge og i Sjømat Norge, mens situasjonen er svakest i NHO Byggenæringen og i Nelfo. 10 av 15 landsforeninger har et flertall som vurderer situasjonen som god.

Finnmarkingene er optimistiske

Utsiktene er forbedret i 13 av 15 fylker siden februar. Det er totalt 5 fylker som har overvekt av fremtidsoptimister. Pessimismen er størst i Innlandet og i Telemark, og minst er den i Rogaland og i Finnmark.

-Bedringen i utsiktene reflekterer at prisveksten avtar og at en øyner rentekutt i år. Det reduserer bedriftenes kostnader, og gir rom for økt etterspørsel fra husholdningene. Veksten i den økonomiske aktiviteten ligger likevel an til å bli laber fremover, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

Kilde: NHO

Powered by Labrador CMS