Flere jobber, men flere arbeidsledige

107 000 personer er arbeidsledige i Norge. Totalt er det ifølge AKU 1 366 000 kvinner og 1 523 000 menn i arbeid, ifølge SSB.

Svak økning i arbeidsledigheten

Publisert

Arbeidsledigheten har økt svakt gjennom året. Samtidig viser foreløpige tall at det er blitt 1200 nye jobber fra september til oktober. 

FLERE JOBBER: Helse- og sosialtjenester, offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring og undervisning.

Målt i antall personer har sysselsettingen økt mye mer enn arbeidsledigheten, melder Statistisk sentralbyrå.  Arbeidsledigheten har økt svakt fra 3,4 prosent i januar til 3,6 i september og oktober. 107 000 personer er arbeidsledige i Norge, mens totalt  1 366 000 kvinner og 1 523 000 menn er i arbeid.

Sesongjusterte og foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en økning i antall jobber på 0,4 prosent fra september til oktober. Dette tilsvarer over 12 000 flere jobber. Økningen er den største siden september i fjor.

FÆRRE JOBBER: Forretningsmessig tjenesteyting, hvor utleie av arbeidskraft er den største næringen, bygg- og anleggsnæringen, og transport og lagring .

Nye jobber

Antall jobber økte i de fleste næringer i oktober. I tillegg til helse- og sosialtjenester har offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring og undervisning størst vekst.

Som i de foregående månedene fortsetter nedgangen i forretningsmessig tjenesteyting, hvor utleie av arbeidskraft er den største næringen. Også innenfor bygg- og anleggsnæringen, og transport og lagring ble det færre jobber i oktober.

– Områdene innenfor offentlig sektor stod for det meste av jobbveksten i oktober. I enkelte deler av privat sektor ser vi derimot tegn på at det blir færre jobber, sier Tonje Køber, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå.

 – Selv om ledigheten har økt så er nivået fortsatt lavt. Til sammenligning var ledigheten høyere i hele perioden fra november 2012 til oktober 2021 enn hva den var i oktober i år, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk i Statistisk sentralbyrå.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Powered by Labrador CMS