ORKER IKKE GÅ UT: Syke bør slippe belastningen med å dra til legen for å få sykemelding, mener Regjeringen. Forutsetningen er at legen kjenner deg som pasient og anser det som forsvarlig å gjennomføre e-konsultasjonen over telefon, video eller ved skriftlig kontakt. (Foto: Pexels).

Sykemelding etter e-konsultasjon

Regjeringen åpner for at leger kan skrive sykemelding uten at pasienten har vært på legekontoret.

Tekst: Eva Alnes Holte

Forutsetningene for lovproposisjonen som nå blir sendt til Stortinget er følgende:

  • Pasienten er kjent for legen.
  • Diagnosen til pasienten er kjent for legen.
  • Legen kan vurdere arbeidsevnen til pasienten uten fysisk undersøkelse
  • Legen anser det forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon.
  • Fare for smitte med allmennfarlig smittsom sykdom ved fysisk oppmøte.

Positive erfaringer

De siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt. Under pandemien ble det midlertidig åpnet for at også sykemelding kan gis uten personlig oppmøte hos legen. NAV og helsetjenestene har ifølge pressemeldingen fra regjeringen gitt uttrykk for positive erfaringer med konsultasjoner over telefon, video eller skriftlig kontakt.

Effektivt og fleksibelt

– E-konsultasjon er effektivt og fleksibelt for både pasienter og fastleger. Nå kan pasienter som legen allerede kjenner godt slippe å reise til et legekontor, noe som kan oppleves som en unødvendig belastning når man er syk, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. – Dette vil også gjøre det enklere ved forlengelser og ved komplikasjoner for de med kroniske lidelser.

Kilde: regjeringen.no

Powered by Labrador CMS