Grensehandelen øker igjen

Til sammen handlet folk fra Innlandet varer for 1 milliard på grensehandel i fjor, det vil si nesten 3.000 kroner per person.

– Vi er nødt til å senke avgiftene

Grensehandelen nærmer seg gradvis nivåene fra før pandemien. - Når nordmenn handler på den svenske siden av grensen, betyr det tap av arbeidsplasser, verdiskaping og avgiftsinntekter på den norske siden av grensen, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Publisert Sist oppdatert

Han mener avgiftene på tobakk og alkohol må harmonisere med nivået i Sverige og at embalasjeavgiftene må fjernes. 

 – Fjerning av disse vil bidra til å redusere prisene på norske dagligvareprodukter ned mot svensk nivå, sier Kristiansen.

Betydelig avgiftsgap

Avgiftsgapet mellom Norge og Sverige på mat- og drikkevarer er betydelig, heter det i en pressemelding fra NHO Mat og Drikke. Pressemeldingen bygger på tall fra Statistisk Sentralbyrå. 

Konsekvensen av de høye norske avgiftene har vært en høy og tidvis sterkt økende grensehandel.  Den stengte grensen under pandemien viste for alvor hva grensehandelen koster Norge hvert eneste år, heter det videre i pressemeldingen. Etter gjenåpningen av samfunnet og grensene i begynnelsen av 2022 har grensehandelen sakte, men sikkert steget og nærmer seg gradvis nivåene fra før pandemien.

Sikre norske arbeidsplasser

- I Innlandet handlet innbyggerne vin, øl, tobakk og snus for 300 millioner kroner på grensehandel i fjor. Og - når vi først er på tur, så handler vi også mat og andre varer. Til sammen handlet vi fra Innlandet varer for 1 milliard i fjor, det vil si nesten 3.000 kroner per person. Hvis vi handler her hjemme bidrar vi til å sikre norske arbeidsplasser, og grensehandel medfører det motsatte, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

 I 2022 reiste innbyggere fra Innlandet på 700 000 dagsturer til utlandet. Det betyr at de i snitt er på to dagsturer per innbygger. Det er kun Oslo og Viken som har flere dagsturer enn Innlandet, men dette henger naturligvis sammen med innbyggertall. Dersom vi ser på antall dagsturer per innbygger er det Innlandet som har flest med 1,9 dagsturer per innbygger. 

Rammer Innlandet

Det store omfanget av grensehandelen svekker den norske mat- og drikkenæringens konkurransekraft, investeringer og sysselsettingsevne. Dette rammer grenseregionen Innlandet særlig hardt.  I 2022 brukte innbyggerne i denne regionen så mye som 1,05 milliarder kroner på grensehandel, noe som tilsvarer litt over 10 prosent av den totale grensehandelen for hele Norge i fjor. 

 I gjennomsnitt brukte hver eneste person fra Innlandet 2 816 kr på grensehandel i 2022. Dette er det nest største beløpet per innbygger etter Oslo og Viken. 

Alkohol og tobakk, mat og dagligvarer

 – Det er ingen tvil om at høyt avgiftsbelagte varer som alkohol og tobakk er en stor del av handlekurven til nordmenn som drar på grensehandel. Totalt sett viser estimatene våre at personer fra Innlandet kjøpte alkohol og tobakk i utlandet for 230 millioner kroner i 2022, opplyser Kristiansen,

 Mat og dagligvarer utgjør den største andelen av total grensehandel. Estimatene fra SSB og NHO viser at omsetningen innenfor denne kategorien var på hele 482 millioner kroner for Innlandet i 2022. Dette tilsvarer 1 290 kr per innbygger. 

Kilde: SSB og NHO Mat og Drikke (egne beregninger) 

Powered by Labrador CMS