Norsar på Lillestrøm forsker på jordskjelv

FORSKNINGSPARKEN PÅ KJELLER Inne i denne bygningen lytter de etter jordskjelv og mulige atomsprengninger. Norsar i Lillestrøm driver forskning og teknologi i verdensklasse.

– Vi har jordskjelv i Norge også

Publisert Sist oppdatert

Har du sett  kinofilmen "Skjelvet"?  Handlingen tok utgangspunkt i et jordskjelv som rammet Oslofjorden i 1904. Selv om jordskjelvets episenter befant seg mer enn 100 km fra Oslo, gjorde det store skader i byen. Et slikt skjelv kan skje igjen, ifølge nettsiden til Norsar. 

Christine Daae Olseng.

Men det er heldigvis lite sannsynlig.  Likevel ønsker NORSAR å øke oppmerksomheten på jordskjelvaktivitet i Norge slik at bygg og infrastruktur skal bli bedre sikret. 

Norsar i forskningsparken i Lillestrøm driver forskning og teknologi i verdensklasse. Kjernekompetansen er seismologi – læren om jordskjelv – og anvendt geofysikk. Norsar gjennomfører forsknings- og rådgivningsprosjekter knyttet til disse fagområdene over hele verden. I forlengelsen av arbeidet, utvikler Norsar programvareløsninger til bruk i forskning og industri. Se filmen her.

Vi har tatt en prat med kommunikasjonsleder Christine Daae Olseng. 

– Hva kommer jordskjelv av?  

– Jordskjelv er plutselige naturlige brudd i jordskorpen som er av en slik karakter at det sendes ut elastiske bølger, som vi merker som rystelser i bakken. Jordskjelv oppstår når to sider av en svakhetssone i jorden glipper i forhold til hverandre. Dette skjer fordi jordplatene er i stadig bevegelse. Friksjonen bygger opp spenninger i bergartene langs plategrensene. Jordskjelv kan forekomme mellom jordens overflate og så dypt som 700 km under overflaten. De fleste jordskjelv skjer imidlertid i jordskorpa.

– Kan et jordskjelv være så lite at vi ikke merker det?

– Om et jordskjelv merkes eller ikke vil være avhengig av styrken på skjelvet og hvor langt vi er fra senteret til skjelvet, det såkalte episenteret. Ut fra en intensitetskala som beskriver rystelsenes størrelse på et gitt sted, så vil ikke skjelv på intensitet 1, 2 er merkes av noen, 3 betegnes som svakt, men over 4 merkes skjelvene tydelig av mennesker

– Er det fare for jordskjelv i Norge?

– Rystelser i jordskorpen forekommer over hele kloden, også her i Norge. Faren for et stort jordskjelv i Norge er lav, men Norge er det landet nord for alpene som har flest jordskjelv. De aller fleste er små og til havs. I snitt er det 10-15 merkbare jordskjelv i Norge. Vi har flere jordskjelv i Nordland, Nordvestlandet, deler av Nordsjøen, området langs kontinentalskråningen utenfor norskekysten og i deler av Svalbard. Det er også et moderat antall jordskjelv konsentrert langs Oslo Graben på Østlandet og i Skagerrak. 

– Stemmer det  at selv en rockekonsert kan slå ut på målingene?

– Seismometre er veldig følsomme instrumenter som måler vibrasjoner og hva som fanges opp av rystelser er avhengig av styrken på rystelser og avstand til instrumentene.Det er flere steder dokumentert at rockekonserter gir utslag på seismiske instrumenter, for eksempel med Taylor Swift.  

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS