Tidligere helseminister om atomkraft, natur, grønne lunger og en sykehusskandale.

SKANDALØST: – Vi har etter hvert mye god vitenskap som dokumenterer at tilgang til naturen er bra for helsa og for tilheling fra både psykisk og somatisk sykdom. Å flytte psykisk syke pasienter vekk fra det vakre landskapet på Gaustad til Aker sykehus ved Sinsen-krysset er rett og slett en skandale, sier tidligere helse- og omsorgsminister Werner Christie.

– Vi må ha mer fokus på velferd, mindre på økonomisk vekst

Publisert Sist oppdatert

– Jeg har sagt det til Støre; vi bør satse på atomkraft i stedet for vindkraft. Det norske folk er glade i naturen sin og redd for å miste den. Folkeopprøret mot vindkraft er et eksempel på denne frykten, sier tidligere helseminister Werner Christie (1992-95). 

Han tror at vi i fremtiden vil plassere små atomkraftverk der vi trenger det.

– Vindkraft er dyrt, krever mye infrastruktur og store inngrep i naturen. Atomkraftverk derimot ødelegger lite natur, det er den tryggeste kraften vi har. Den sparer naturen og den bevarer folkehelsen bedre enn andre energiformer.  Vi har thorium nok til å forsyne både Norge og verden med energi i generasjoner. Jeg har sagt det til Støre; vi bør satse på atomkraft i stedet for vindkraft.

Werner Christie er overbevist om at atomkraft er en trygg energikilde. 

– Moderne atomkraftverk kan hjelpe til å bygge ned atomvåpenarsenalene. Det gjøres ved å kvitte seg med de kjernene som atomvåpen har i seg. Lagres moderne atomavfall under bakken, er det helt trygt.

Kred til anleggsgartnerne

Egentlig møter vi den tidligere helseministeren til en prat om hva natur og grønne lunger betyr for oss mennesker. Werner Christie driver i dag konsulentselskapet World Health Connections og er gjesteforeleser blant annet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Høgskolen i Innlandet om helse og helsereformer. Grønn helse er ofte et tema.

Etter hans mening gjør anleggsgartnerne en livsviktig jobb for fellesskapet. Ikke alltid skjønner politikerne og utbyggerne hvor viktig. Et nært og godt forhold til naturlige omgivelser skaper helse og livskvalitet, mener han.

Måtte bli lege for å ha råd til å bli bonde!

– Naturen er en del av vårt arvemateriale. Vi mennesker har, fra vår art oppstod på savannene i Afrika, vært uløselig knyttet til og avhengige av naturen omkring oss. Behovet for åpne landskap, planter og natur er dypt forankret i menneskene. Det er derfor kjempeviktig at vi prøver å legge til rette for tilgang til natur, parker og friluftsområder. Helsegevinstene er enorme. Vi har etter hvert mye god vitenskap som dokumenterer at tilgang til naturen er bra for helsa og for tilheling fra både psykisk og somatisk sykdom. Jeg har på følelsen av at vi er på en hyggelig kurs. 

Takhager og miljøgater

«Den hyggelige kursen» er det stadig økende fokuset på grønne uteområder Christie mener å se i de store byene i landet vårt: – Denne trenden betyr mye i et folkehelseperspektiv. Det skapes takhager, de prøver å lage miljøgater, toner ned trafikken og lager strandsoner til rekreasjon for befolkningen. Kommunegartneren her i Hamar er for eksempel veldig flink! Han sørger for å få plantet trær i de gamle gatene våre. På den måten flytter han naturen inn i byen igjen. 

Kampen om arealene

– Hagearbeid er mentalhygiene.

 En studie fra Barcelona viser at mangel på grøntarealer i bynære områder gjør at mennesker dør tidligere. Ifølge annen forskning bør alle ha tilgang til grønne områder minimum 3-400 meter fra der vi bor, slik at det skal være tilgjengelig også for barn og eldre. Samtidig er kampen om arealer blitt stadig større.

– Jo tettere vi utnytter arealene til boliger, dess viktigere blir det med grønne lunger. Jeg tror vi skal klare å holde den avstanden på 300 meter. Men da må vi ikke prioritere økonomisk vekst og lønnsomhet fremfor helse, trivsel og velvære. Dessverre gjør man av og til det, sier han og nevner Gaustad som et skrekkeksempel: 

 Skrekkeksempelet

– Nå skal alvorlig psykisk syke flyttes fra hospitalet med sine vakre uteområder ned til Aker sykehus, et steinkast unna Norges mest trafikkerte kryss. 

Grønne omgivelser hjelper til å roe ned følelsene og er bra mot alle psykiske lidelser

 Christie sier han har sett «svært få» overbevisende faglige grunner til flyttingen. 

– Tankegangen bak er ren økonomi, besparelser for enhver pris – også når det går utover pasientene. Dette er rett og slett en skandale!

De psykiatriske hospitalene ligger fra gammelt av i naturskjønne omgivelser.

– Man forstod hvor viktig det er å se eller oppholde seg i naturen for å få de tunge tankene litt på avstand. Grønne omgivelser hjelper til å roe ned følelsene og er bra mot alle psykiske lidelser. 

– Jeg har stor respekt for hva folk har tålt og hva de har vært utsatt for. Det er alltid en grunn til at folk blir psykisk syke. Vi må ikke betrakte mental helse som et medisinsk fenomen. Det er følelseslivet som er kommet ut av balanse. Vi må fokusere mer på å stimulere det i positiv retning enn å diagnotisere. Medisinene løser ikke problemene, men lindrer symptonene. Dét gjør også det å være ute i naturen og bruke kroppen sin. 

I mange år drev Werner Christie gården Vidarshov sammen med en bestyrer. I dag har datteren overtatt driften. Werner og kona Idun bor i kårboligen.

Da Gro ringte...

I dag bor han på familiegården Vidarshov hvor datteren har overtatt ansvaret. Selv drev han den i 13 år sammen med en bestyrer og kona Idun som er landbruksutdannet fra Lanbrukshøgskolen på Ås.

– Vi flyttet hit da vi begge var ferdige med utdannelsen. Jeg måtte bli lege først for å få råd til å være bonde!

 Christie ler og forteller om da Gro ringte en onsdag og spurte om han ville ta jobben som helseminister: – Jeg stod og spadde hvete i garasjen. Vi hadde fått så god avling det året at jeg også måtte bruke den som lagringsplass. Kunne jeg begynne som helseminister på fredag? Jeg fikk én time på å bestemme meg. 

 Røykeloven

Som helseminister var han opptatt av hvordan man kunne bidra til å holde folk friske, «fange dem opp før de falt utenfor fossen» og å gi dem et godt behandlingstilbud. 

– Det første åpenbare tiltaket den gang var å få folk til å stumpe røyken. Jeg var en politiker som ikke brukte Stortinget så mye, jeg jobbet mer direkte mot folk i helsevesenet hvor jeg hadde mange kontakter fra før. Jeg opplevde at jeg kunne få mange viktige ting til å skje uten å lage nye lover og regler. 

 – Fokus  må være på velferd, ikke vekst

Hvis du var helseminister i dag, hva ville du hatt fokus på?

– Jeg ville sagt til alle kommuner at jeg forventer at dere kan levere og rapportere på stadig økende livskvalitet – ikke på vekst! Dette er ikke en radikal åpenbaring fra min side, men også en anbefaling fra OECD – The Organization for Economic Cooperation and Development – og fra FN gjennom bærekraftsmålene. Jeg liker å kalle det fokus på vel-ferd, siden vi alltid ønsker hverandre Far Vel, altså at menneskene skal ha det godt på sin reise gjennom livet.

 

SITATBLOKKER:

 

 

«Grønne omgivelser hjelper til å roe ned følelsene og er bra mot alle psykiske lidelser.»

«Måtte bli lege for å ha råd til å være bonde!»

 

 

 

Werner Christie

Lege og Norges første helseminister (Ap) i perioden 1992-95. 

Utdanning: Sosiologi, filosofi, statsvitenskap, medisin, jord og hagebruks-bruksskole.

Yrkeserfaring: Assisterende fylkeslege i Hedmark 1981-84, Helsetjenesteforsker ved Folkehelseinstituttet 1984-88 og fylkeshelsesjef i Hedmark fra 1988. Formann i WHO´s globale partnerskap mot tuberkulose 1999-2003 og i Bioteknologinemnda 2000-2004. Driver i dag konsulentselskapet World Health Connections og er gjesteforeleser blant annet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Høgskolen i Innlandet om helse og helsereformer. Bonde og vaktmester på familiegården Vidarshov i Hamar kommune.

Powered by Labrador CMS