Dagligvareseminaret i dag

– Mangel på tøff konkurranse i dagligvarebransjen kan føre til at vi betaler mer for maten enn vi må og at utvalget er dårligere enn det kunne ha vært, sa Jan Christian Vestre på dagens dagligvareseminar.

 Vil gjøre det lettere for nye aktører å etablere seg i dagligvaremarkedet

– Leverandører og grossister som har relativ markedsmakt skal ikke lenger kunne utnytte denne til å gi små aktører innkjøpspriser som hindrer dem i å konkurrere i markedet.

Dette sa næringsminister Jan Christian Vestre på dagligvareseminaret i dag. 

Økte matvarepriser og mangel på konkurranse bekymrer regjeringen.

– Mangel på tøff konkurranse i dagligvarebransjen kan føre til at vi betaler mer for maten enn vi må, og at utvalget er dårligere enn det kunne vært. Målet er å gjøre det lettere for nye aktører å etablere seg og konkurrere i dagligvarebransjen. Færre etableringshindre og flere butikkjeder vil over tid bidra til mer konkurranse, og dermed lavere priser og bedre utvalg for forbrukerne.

Forbudt å hindre at eiendommen kan benyttes av konkurrenter

Regjeringen har  vedtatt forskriften som forbyr dagligvarekjeden å bruke klausuler, såkalte negative servitutter,  til å hindre at eiendommer kan benyttes av konkurrenter.

– Praksisen kan i dag hindre konkurrenter fra å åpne nye butikker i et område, og slik bidra til å svekke konkurransen. Forbudet skal gjøre det lettere å få tilgang til gode butikklokaler.

Forskriften trer i kraft fra nyttår, og gjelder etablering av nye servitutter. Næringsministeren gir Konkurransetilsynet i oppdrag å foreta en ny kartlegging av omfanget av negative servitutter.

– Flere aktører har erkjent at det er en uheldig praksis og har begynt å rydde opp. Det regner jeg med at de fortsetter med. Hvis ikke, vil vi vurdere andre og mer kraftfulle tiltak, sier næringsministeren.

– Praksisen med prisjusteringer må opphøre

Tidligere i år ba regjeringen Konkurransetilsynet om å vurdere effektene av såkalte faste prisvinduer. I lang tid har bransjen praktisert prisjusteringsvinduer, der leverandørenes innkjøpspriser til dagligvarekjedene justeres. Prisjusteringene har skjedd 1. februar og 1. juli. – Denne praksisen må opphøre. Når alle vet at prisene skal settes opp eller ned på bestemte datoer, er det uheldig for konkurransesituasjonen. 

Konkurransetilsynet skal gjennomføre kartleggingen innen seks måneder.

Konkurransetilsynet leverte i dag utredningen som ser på praksisens virkninger på konkurransen i dagligvarebransjen. Konkurransetilsynet konkluderer med at det samlet er sannsynlig at praksisen med faste prisjusteringsvinduer har vært konkurransebegrensende, og at det derfor er positivt for konkurransen at praksisen ser ut til å opphøre.

- Aktører med flere hatter 

– Skal vi oppnå bedre konkurranse i dagligvaremarkedet, må det ulike tiltak til. Både rettet mot dagligvarekjedene, men også leverandørene og grossistene, sa næringsminister Jan Christian Vestre på dagens dagligvareseminiar. 

En viktig del av regjeringens arbeid med å styrke konkurransen har vært å få ny kunnskap om strukturene for eierskap og kontroll i dagligvaremarkedet. Kjedene eier ikke lenger bare butikkene, men også grossistleddet, logistikkledet, og i stadig større grad produksjonsleddet.

– At noen få aktører sitter på flere sider av bordet samtidig, for eksempel ved at de både eier og driver flere ledd av verdikjeden, kan ha uheldige konsekvenser for konkurransesituasjonen.

Powered by Labrador CMS