Peter Uhrenholt, ny administrerende direktør i Hydro Extrusion på Magnor, i diskusjon med Kamilla Thue, ordfører i Eidskog.

Walk and talk i Sivaparken

Ordførerkandidater og andre politikere i Kongsvingerregionen gikk i dag tur med lokale bedriftsledere for å snakke om hva som er viktig for bedriftene de neste årene.

Tekst: Eva Alnes Holte / Foto: Kristin MacKie

Hvordan kan bedriftene bidra mest mulig? Alle bedriftslederne etterlyste større forutsigbarhet med tanke på skatter og strømpriser samt bedre infrastruktur. I tillegg ble det ytret ønske om større satsning på kompetanse både når det gjelder høyere utdanning og fagutdanning og strengere klimakrav i kontrakter.

Foran: Fremskrittspartiets Kjell Arne Hanssen i samtale med Lars Gillund fra Klosser. Bak ser vi Suhur Lorch-Falch og Ulf Inge Vien fra Slobrua Gjestegård.

Svarene fra politikerne:

Suhur Lorch-Falch, MDG: – Vi ønsker å gi bedriftene trygge rammer slik at de kan jobbe for fremtidsrettede arbeidsplasser.

Kamilla Thue, Ap og ordfører i Eidskog: Hydro er den viktigste privateide arbeidsplassen vår i Eidskog. Vi vil gi videreutdanningen og etterutdanningen i kommunen et løft. Vi vil også satse på smarte og økonomiske klimatiltak som virker, ikke symbolpoltikk.

Kjell Arne Hanssen, FrP: - Vi vil satse på videreutdanning og etterutdanning som fagarbeider. Kongsvinger er tradisjonelt en industriregionen og det blir ofte en forbubbing på industriarbeidsplassene. Det er også på tide vi får fart på E16-prosjektet.

Eli Wathne, Høyre, og ordfører i Kongsvinger: – Vi ønsker et bredere samarbeid mellom næringsliv og kommune. Vi ønsker også et sterkere satsning på kompetanse og rekruttering, særlig for dem som faller utenfor. Vi må løfte opp fagarbeiderne, og framsnakke for eksempel rengjøringsfaget allerede i ungdomsskolen. Renholdsbransjen kan tilby de unge både helge- og kveldsjobber.

Elin Såheim Bjørkeli, Arbeiderpartiet: – Næringsliv og politikere må samarbeide bedre. Vi må bli flinkere til å inkludere dem som faller utenfor og få dem i jobb.

Tommy Smedtorp, Senterpartiet: – Vi er opptatt av hvilken drahjelp vi i kommunen kan gi bedriftene, blant annet korte inn tiden når det gjelder nye planprosesser.

LOKALT NÆRINGSLIV: Fra venstre: Jon Kristiansen, NHO Innlandet, Lars Gillund, Klosser, Peter Uhrenholt, Hydro Magnor, Toril Repseth Snipen, Bra Miljø AS, Rangdi W. Krogstad, EBA, Ulf Inge Vien, Slobrua Gjestegård og Roy Olsen, First Seafood.
Powered by Labrador CMS