Akershus Energi kjøper 40 prosent av Nordic Booster

Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi og Trond Skaufel i Nordic Booster ser fram til samarbeid om nye og innovative energiløsninger.

– Kan skape nye arbeidsplasser på Romerike

Publisert

Når Akershus Energi går sammen med det selskapet Nordic Booster, er målet å være med og utvikle nye, fleksible løsninger som vil bli viktig i framtidens energisystem. 

– Dette gir oss flere spennende muligheter framover og blir et viktig ledd for å nå vårt mål om å etablere nye, lokale og fleksible energiløsninger. Det er et stort potensial i dette samarbeidet, både på kort og lang sikt, og vi tror det også kan skape nye arbeidsplasser her på Romerike, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen i en pressemelding om oppkjøpet.

Sammen skal de to selskapene utvikle batteri- og energiløsninger, og på den måten bidra til at strømmen og strømnettet utnyttes på best mulig måte gjennom nye løsninger.

– Det er et stort behov for lokale energiløsninger som samspiller med forbruk og nettkapasitet, og batterier vil bli helt sentralt i det framtidige energisystemet, sier Lunde Jensen, som også forteller at Akershus Energi er med i Romerike Batterinettverk som er initiert av Kunnskapsbyen Lillestrøm. De 17 aktørene i nettverket skal jobbe med hele den sirkulære verdikjeden; fra bruk av batterier i energisystemer, til effektiv gjenbruk og til slutt gjenvinning av oppbrukte batterier.

– Vårt område er preget av lite kraftproduksjon og høyt forbruk, og samtidig melder Statnett og Elvia at kapasiteten i strømnettet er sprengt fram til 2035, forteller Lunde Jensen. – Det reduserer mulighetene for etablering og videre utvikling av næring og industri, med mindre vi får på plass mer kraftproduksjon og mer fleksible løsninger i området. Vi jobber målrettet for å bidra til gode løsninger, og samarbeidet med Nordic Booster vil spille en stor rolle framover.

Nordic Booster ble etablert i 2017 og holder til i Rælingen. Selskapet er markedsledende innen mobile og høyeffektive ladesystemer, med integrert batteriteknologi og energistyringssystemer. De satser på framtidsrettet teknologi, og selskapet er i rask vekst.

– Vi har startet i segmentet bygg og anlegg, forteller Trond Skaufel, som er daglig leder i Nordic Booster. Og deretter kommer transportsektoren og problematikken rundt kraftutbygging generelt sett. I disse segmentene blir det masse å gjøre framover. Å få med Akershus Energi på  vil gi oss mulighet til å kunne utvikle nye konsepter. Hovedpunktet for oss er å forankre en industrimulighet i lokalområdet. Så dette samarbeidet ser jeg fram imot, sier Skaufel.

Gjennom partnerskapet skal de to selskapene dele kunnskap og kompetanse, og begge er tydelige på at de forventer spennende og innovative energiløsninger fra dette samarbeidet framover.

Powered by Labrador CMS