Fabrikkbygningen The Plus på Magnor får toppkarakter i internasjonal miljøsertifisering

Fabrikkbygningen The Plus på Magnor stod ferdig i 2022. Med den ville Vestre vise bransjen at man selv bestemmer hvordan fremtidens grønne og attraktive industriarbeidsplasser skal være.

– Vestre et internasjonalt fyrtårn innen bærekraft

Publisert

De grønne ambisjonene var skyhøye da utemøbelprodusenten Vestre bygget fabrikken The Plus på Magnor. Nå har bygget oppnådd aller høyeste karakter i den internasjonale miljøklassifiseringen Breeam. 

På verdensbasis har bygg- og anleggssektoren ansvaret for omtrent 37 prosent av globale klimagassutslipp. I Norge utgjør bygg- og anleggsaktiviteter rundt 15 prosent av norske klimagassutslipp. I tillegg regner man inn klimagassutslipp som skjer i Norge, som følge av eksporterte produkter.

Miljøpress fra oppdragsgivere verden over

I hele verden møter nå byggefirmaer, arkitekter og eiendomsutviklere press fra investorer, banker, regulerende myndigheter, oppdragsgivere og forbrukere på å redusere klimarisiko og finne nye løsninger for å minimere klimagassutslipp.

Vestres ambisjon var å skape fremtidens fabrikkbygg – og samtidig vise bransjen at man selv bestemmer hvordan fremtidens grønne og attraktive industriarbeidsplasser skal være. 

Ikke bare snakk

Norske ambisjoner, kunnskap og kompetanse for å realisere bærekraftige bygg er i verdensklasse, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn byggallianse.

– Ved å oppnå BREEAM Outstanding kan Vestre også dokumentere at de ikke bare snakker om hvordan de reduserer miljøpåvirkning, men også handler, påpeker daglig leder i Grønn byggallianse, Katharina Bramslev. Hun mener utmerkelsen gjør Vestre til et fyrtårn innen bærekraft.

– Dette viser at norske ambisjoner, kunnskap og kompetanse for å realisere bærekraftige bygg er i verdensklasse. Utmerkelsen er en stor anerkjennelse for de involverte partene, sier hun.

Under én prosent oppnår Breeam Outstanding

I teorien skal under en prosent av alle bygg som ikke er boliger, oppnå denne ekstremt høye klassifikasjonen. I praksis er det imidlertid enda færre som klarer det. 

Norske ambisjoner, kunnskap og kompetanse for å realisere bærekraftige bygg er i verdensklasse, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn byggallianse.

The Plus er første, og antakelig eneste, fabrikkbygg i verden som oppfyller BREEAM-sertifikatets krevende miljøkrav, og standarder for trygge, helsefremmende og gode fysiske arbeidsmiljøer, heter det i en pressemelding fra Vestre. 

– Avgjørende å stille krav til leverandørene

LOOK TO NORWAY: The Plus er første fabrikkbygg i verden som oppnår Breeam Outstanding. – Spennende at verden nå kan se til Norge for å lære og la seg inspirere, sier kornsernsjefen i Vestre, Bjørn Fjellstad.

– Det er et stort potensial for dekarborisering av hele denne sektoren. Det er derfor avgjørende at alle som bestiller varer og tjenester stiller krav til sine leverandører. På den måten kan vi sammen ta ansvar for å få ned utslippene, sier konsernsjef Bjørn Fjellstad.

–Det er spennende at verden nå kan se til Norge for å lære og la seg inspirere.

Globale mijøforbilder

Da The Plus ble lansert i 2020 var det ingen industrielle prosjekter i Norden som var i nærheten av å oppfylle kravene til Outstanding. Konsernleder i Vestre, Bjørn Fjellstad, håper utmerkelsen vil inspirere andre.

– Gjennom dette prosjektet har vi i Vestre vist at også industriprosjekter kan være globale miljøforbilder, og at industrien er en del av løsningen. Det håper vi kan være med på å inspirere andre, slik at flere følger etter, sier Fjellstad.

Utslippene knyttet til produksjonen, spredt over en levetid på 60 år, tilsvarer årlig forbruk for 4 gjennomsnittlige norske personer.

– Jeg håper den internasjonale anerkjennelsen av The Plus vil inspirere andre til å tenke på hvordan de bygger og bruker byggene sine, og på hvilken stor påvirkning de har på klima og natur, sier Katharina Bramslev i Grønn byggallianse.

Dette er The Breeam

  • BREEAM er et internasjonalt verktøy for å miljøsertifisere bygg.
  • BREEAM brukes i mer enn 70 land, og flere i Europa har gått et steg videre for å utvikle landspesifikke BREEAM-ordninger, blant dem Norge.
  • BREEAM-NOR er i dag Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer. Når det bygges etter BREEAM-NOR, viser det at prosjektet har kvaliteter utover byggeforskriftenes minstekrav, og at man har tatt hensyn til bærekraftverdier. Et bygg kan sertifiseres på fem nivå; Pass, Good, Very good, Excellent og Outstanding.
Powered by Labrador CMS