Næringslivskvinner i Kongsvingerregionen

KVINNER I LEDELSE: Fra venstre: Helga Helland , 7 sterke, Evelyn Skeide, Festningshotellene, Maj-Britt Biller, Odal Sparebank, professor Louise van Weerden, Hege Bakke Andresen, Puttara FUS Barnehage, Anne Haug, Konsek Øst, Heidi Herredsvela, Moelven, Ane Ingeborg Sandnæs, Visit Øst-Norge og Christine Mowinckel, Pan Tretopphytter og Cafe Søstuen 2280.

– Vi har fortsatt en vei å gå

Publisert Sist oppdatert

 Norge og Sverige ligger langt nede på listen over andelen kvinnelige bedriftseiere i europeiske land. Øverst troner Luxemburg, Litauen og Latvia. Hvorfor er det slik?

 

 

Spørsmålet var oppe til diskusjon på et fokusgrupppemøte mellom kvinnelige ledere i Kongsvingerregionen. Arrangør var 7sterke som i sitt prosjekt Grønn industrivekst har kvinnelig entreprenørskap og ledelse som et av sine fokusområder.

MÅ VITE MER: – Vi mer innsikt i utfordringene og behovene til kvinnelige gründere og ledere, sier Jannicke Mykkestue som ledet møtet.

– For beskjedne, for lite risikovillige

– Likestillingen i Norge har kommet langt, men vi har fortsatt en veg å gå. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at fortsatt bare har 17,3 prosent kvinnelige ledere av AS i Norge og kun har nådd 20 prosent kvinnelige styrerepresentanter i AS, sier Jannicke Mykkestue.

– Vi er for lite risikovillige, for beskjedne, har ikke det samme nettverket som menn, har så mange andre roller vi skal fylle, var noen av svarene fra deltakerne på hvorfor Norge og Sverige – «vi som vanligvis regnes som så likestilte» – kommer så langt ned på listen over andel kvinnelige eiere av bedrifter sammenlignet med 29 europeiske land.

 Trenger mer innsikt for å endre

Grønn industrivekst

7sterke i Innlandet og IUC Stål & Verkstad i Vãrmland har gått sammen om prosjektet Grønn industrivekst. Prosjektet retter seg mot små og mellomstore industribedrifter i Värmland og Kongsvingerregionen, og skal fremme den grønne omstillingen.

Målet er å gjennomføre totalt 60 tiltak innenfor områdene

o Bærekraft

o Digitalisering i bedrifter

o Opprette en felles arena for kvinnelig entreprenørskap og ledelse

o Kartlegge fremtidig kompetansebehov i samarbeid med akademiske institusjoner i begge land

Prosjektet er finansiert av Interreg Sverige-Norge.

– Det er fortsatt for få kvinnelige gründere og kvinner i ledende stillinger i bedriftene i vår region. Derfor slår klyngene IUC Stål & Verkstad i Värmland og 7sterke i Kongsvingerregionen seg sammen om et felles prosjekt med fokus på kvinnelig entreprenørskap og ledelse. For å kunne endre trenden og utnytte potensialet, trenger vi mer innsikt i utfordringene og behovene til kvinnelige gründere og ledere. På den måten vil vi kunne utvikle programmer som er spesielt tilpasset dem, sier Jannicke Mykkestue, en av prosjektlederne.

Unge kvinner mer tradisjonelle

Professor Louise van Weerden var til stede som bidragsyter på møtet. Hun kunne fortelle at unge kvinner nå er blitt mer tradisjonelle i sine karrierevalg, de vil ikke lenger jobbe fulltid, de vil ha mer tid til familieliv og et sterkere skille mellom jobb og fritid. Hun syntes det var rart tatt i betraktning at kvinner gjør det bedre enn menn på studiene og at de lykkes bedre i næringslivet.

YNGRE VELGER TRADISJONELT: – Kvinner gjør det bedre enn menn på studiene og lykkes bedre i næringslivet. Likevel er det en tendens til at de yngre kvinnene gjør tradisjonelle valg. Rart, synes professor Louise van Weerden.

Lønnsomme og solide

– Selskaper drevet av kvinner er mer lønnsomme og solide, sa Weerden. – Det kan jo skyldes at de velger «safere» løsninger og ikke er så risikovillige, innskjøt Mykkestue.

Alle på møtet var enige om at mangfold er bra, at næringslivet trenger både kvinner og menn.

–Forskjeller er bra, vi skal ikke bli som mennene, ble det sagt.

Fokusgruppediskusjonen vil senere bli brukt som innspill i en handlingsplan med flere programmer og aktiviteter for å støtte kvinnelig entreprenørskap og lederskap.

Christine Mowinckel

Christine Mowinckel, driver og eier den naturbaserte reiselivsbedriften PAN Tretopphytter og Cafe Søstuen 2280. Er utdannet skuespiller og teaterpedagog og underviser i teater i Åsnes Kulturskole for barn og unge.  Hun har savnet et forum med ulike ledererfaringer: - Det er alltid interessant å høre hva problemstillingen og utfordringene er i ulike bransjer. En delingskultur av erfaringsbaserte opplevelser i arbeidslivet der utfordringer står i kø og venter på avklaringer, er spennende.

 Uavhengig av bransjer mener hun at mentorer og personlig trygghet er viktig. –Lederen må ha tiltro til de rundt seg for å bygge og skape gode og sunne relasjonene. Da må lederen selv ha disse verdiene i bunnen. 

 Har du et kvinnelig forbilde?

– Kvinner som tør, og tar noen vanskelige valg, og som står i det. Kvinner som viser kunnskap, stiller krav, har troverdighet og får ting gjort. Kvinner som kan skape gode relasjoner, god lønnsomhet og bidra til solide selskaper med gode verdier er kvinnelige forbilder for meg. Kvinner som tør det jeg skulle ønske jeg kunne få til. Man må alltid strekke seg etter noen som er bedre enn deg selv på noe. De er rollemodeller for meg, og de er mange.

 Christine er ikke begeistret for bloggerne som følges av mange unge jenter: – Jeg har en tenåringsdatter. Som de fleste andre på hennes alder er hun opptatt av trender og hva som rører seg i deres miljø. Mitt håp er at oppdragelse og gode verdier holder seg lengre enn den siste trenden. Jeg må stole på at hun vil ta kloke og gode valg og etter hvert finne sine egne forbilder. 

Ane Ingeborg Sandnæs

 Ane Ingeborg Sandnæs, markedskoordinator Visit Øst-Norge: 

– Statistikken viser at flest kvinner tar utdannelse, men flere menn havner i lederstillinger. Grunnene er muligens ulike fra land til land, men det er interessant å se på hvordan kvinner vurderer sine egne lederegenskaper versus menn. Vi er biologiske ulike, og det styrer til en viss grad våre verdi- og tankesett. I vitenskapelige artikler har det blitt slått fast at samfunn ledet av kvinner har færre konflikter, bedre helse, man er dyktigere på å følge bærekraftsprinsippene og det er mer sannsynlig med demokrati i land der kvinner tar utdannelse. Jenter og kvinner trenger gode kvinnelige rollemodeller i lederstillinger for å tørre å ta de rette valgene i veien mot slike gode samfunn. Men hvor skal unge jenter i Kongsvingerregionen finne inspirasjon og rollemodeller, undrer hun og refererer til da det nylig for første gang ble arrangert et felles kommunestyremøte i Kongsvingerregionen på Høgskolen i Kongsvinger: 

–På scenen stod det syv kvinner og syv menn med ulike foredrag om viktige og drivende samarbeid i regionen. I media dagen etter ble samtlige menn enten avbildet, sitert eller nevnt ved navn mens ingen av kvinnene ble verken nevnt ved navn, sitert eller avbildet.

Har du et kvinnelig forbilde?

– Jeg ble mektig imponert over Lise Klaveness da hun stod opp mot det internasjonale fotballforbundet. Rett inn i Gutteklubben Grei med den største selvfølgelighet og trygghet i sitt budskap. Ellers er det også mange lokale kvinnelige ledere som jeg heier på og som fortjener langt mer kred for hva de får til enn hva de faktisk får.

Evelyn Skeide

 Evelyn Skeide, daglig leder for Festningshotellene. Hun har drevet hotell og spiseri de siste fem årene, arbeidet i Postnord IT Nordisk avdeling og over 20 år i IBM i Danmark/Europa. 

 Da Skeide kom hjem fra utlandet, syntes hun overgangen til norsk næringsliv var stor i forhold til kvinnelig lederskap, mangfold og fokus på endringsledelse:

– Norsk næringsliv lå langt etter de andre europeiske landene. 

 Hun mener det er viktig å diskutere kvinnelig lederskap:

– Jeg mener at hvis man vil at kvinner skal være uredde og ta plass så må de kvinnene som allerede har tatt plassen sende heisen ned igjen. De må bane veien for dem. Enda viktigere er det at alle menn som sitter i posisjoner og styrer tar ansvar og sørger for å løfte frem de dyktige kvinnene.

 Skeide mener at fokuset ikke bør være på enten kvinner eller menn, men på mangfold. – Man bør speile samfunnet og sørge for en god miks av unge, eldre, han, hen, hun, hudfarge, lukter og språk. 

 Har du et kvinnelig forbilde?

– Da jeg var ung så var det Eva Joly. I dag har jeg flere rollemodeller og mennesker – som Erna Solberg, Gro Harlem Brundtland og Kjersti Braathen. Jeg har også en mannlig rollemodell, nemlig min tidligere sjef Arne Norheim. Han er en super mentor og veiviser for yngre mennesker av begge kjønn. I dag har jeg nok heller en liste over egenskaper jeg etterstreber enn over personer. 

Skeide synes mediene har altfor stort fokus på ytre ting og familieforhold når de skriver om kvinnelige ledere: – De bør heller spørre dem og de samme ting som de spør mannlige ledere om: Kultur, endringsledelse, strategi, vekst og planer for hva man har tenkt å bidra med. 

Ane Haug

 Anne Haug, daglig leder i Konsek Øst. Årets president i Konbsvinger Rotary, visepresident i bordtennisforbund. Har i 20 år jobbet som rådgiver og seniorrådgiver i Olje- og energidepartementet. 

 – Vi er for få kvinnelige ledere. Det er ingen grunn til at «alt» skal ledes av menn når vi kvinner ofte har både bedre utdanning, bedre resultater og minst like gode lederegenskaper som menn. Ofte er kvinnelige ledere mer empatiske, litt bedre til å kunne se og nytte de enkeltes kvalifikasjoner, verdier og kompetanse i stedet for å «sette alle i samme bås». Men selvfølgelig finnes det klare unntak for begge kjønn. 

Er det forskjell på måten kvinner og menn danner nettverk?

– Helt klart. Jeg selv har aldri vært opptatt av å danne nettverk i yrkeslivet. Barna har hatt større fokus enn karrieren. Nå er de voksne og jeg har mer tid til meg selv. Nettverk er viktig dersom man ønsker en karriere. Ettersom jeg sitter i ulike styrer og i tillegg leder noen foreninger – blant annet i Rotaryklubben som er en yrkesbasert forening – ser jeg jo betydningen av nettverk. .

Du nevnte noe om at da du var yngre så var det få kvinnelige næringslederne og at det fantes dårlige rollemodeller - hvordan og hvorfor?

– Jeg tror mange kvinner i vår foreldregenerasjon hadde en tøff vei for å kunne oppnå lederposisjoner. Det gjorde nok noe med mange og ikke alltid til det positive. De måtte konkurrere og arbeide på menns premisser og hadde selv ingen eller få kvinnelige forbilder i næringslivet. Ofte endte det mellomlederstillinger – kanskje noe bitterhet over å ikke nå helt opp. Selv hadde jeg flere kvinnelige rollemodeller, men det var gjerne innen idrett. Russiske skiløpere som Galina Kuliaova og Raisa Smetanina. Og også vår egen Grethe Waitz – som jo var både en stor idrettskvinne, men også god i næringslivet.

Kari Kristiansen

Kari Kristiansen,  prosjektøkonom i Klosser Innovasjon. 1. april begynner hun i Sparebank1 ForretningsPartner Østlandet AS som avdelingsleder på kontoret på Kongsvinger. 

 – Jeg tenker at det er viktig å ha fokus på kvinnelige ledere fordi majoriteten av ledere på høyere nivå er menn. Jeg tror også at det er forskjell på mannlige og kvinnelige ledere. Kvinnelige ledere har kanskje ikke like stor selvtillit og vi konsekvenstenker nok mer enn menn. Vi må nok være ganske sikre på at vi kan levere før vi går inn i en lederstilling. Vi er heller ikke like gode på å ta stor risiko. 

Kari Kristiansen sier hun ble forbauset over at Norges andel av kvinnelige ledere lå langt nede på listen over landene i Europa. 

– Men jeg  ble gledelig overrasket over at forskning viser at foretak ledet av kvinner ofte er mer lønnsomme og solide enn foretak ledet av menn.

Heidi Herredsvela

Heidi Herredsvela, daglig leder for Moelven Profil:

– Jeg tror lederskap og utvikling handler om å bygge organisasjoner som gjenspeiler mangfoldet og ulikhetene vi har i samfunnet. Som kvinne i treindustrien blir du godt mottatt og jeg opplever at de aller fleste er positive til at kvinner kommer inn i bransjen. 

Du sa noe om at du ikke synes kvinnelige ledere trenger et kvinnenettverk?

– Jeg tror ikke nødvendigvis at kvinnenettverk alene løser utfordringene med å få flere kvinnelige ledere i industrien. Jeg ønsker meg et møtested og nettverk hvor vi sammen skaper gode arenaer uavhengig av kjønn. Da de fleste lederstillingene i industrien er besatt av menn, ville det vært nyttig å høre til deres tanker om fremtidig bemanning og lederskap

 Hvem er ditt forbilde?

– Mitt forbilde er min mann sin farmor, Hedevig Stang Castberg. Hun er dessverre død nå, men var et rivjern av ei dame. Forvaltet jord, skog og gård blant tømmerhuggere og mannlige skogeiere, samtidig som hun administrerte fire barn, mann og dyr. Jeg var heldig nok til å bli kjent med henne og relevansen for kvinner og yrke er like relevant og utfordrende i dag som for 50 år siden.

 Hva synes du om bloggere og influensere som rollemodeller til unge kvinner?

– Dette har jeg et blandet forhold til. Jeg ser markedsverdien og en meget målrettet produktplassering for produsentene. Jeg savner derimot mer substans og virkelighetsorientering fra influenserne, det sterke og urealistiske kroppspresset, blant spesielt jenter, setter oss tilbake i tid når det kommer til likestillingen i samfunnet.

 

 

Powered by Labrador CMS