Næring24 Romerike

Per Kristian Trøen, leder for Strømmen Storsenter, synes flere skal få øynene opp for alt Romerike har å by på av opplevelser. Senteret samarbeider med flere aktører på Romerike om å dele ut gratisbilletter til de mest populære tilbudene. Alle kan søke, men barnefamilier og enkeltpersoner med utfordringer blir prioritert.

Deler ut gratisbilletter på Romerike

Publisert Sist oppdatert

Lillestrøm kultursenter, LSK, SNØ, Nova Spektrum og Strømmen storsenter har gått sammen om et felles billettfond hvor de deler ut gratisbilletter til flere av de mest populære tilbudene på Romerike. – Dette har jeg trua på! sier direktør Per Kristian Trøen i Strømmen Storsenter til Mitt Lillestrøm. 

Håpet til de fem samarbeidspartnerne er at flere skal få øynene opp for at man ikke må til Oslo for de gode opplevelsene. 

– Vi har utrolig mye å tilby lokalt også, sier Trøen til Mitt Lillestrøm.

Prøveordning

Ordningen innebærer at alle kan søke om fribilletter til arenaene og arrangementene som aktørene tilbyr gjennom 2024. Fristen for å søke er 2. april. 

Det er planlagt to tildelingsrunder i 2024 og antall fribilletter som tildeles, avhenger både av hvor mange søknader som kommer inn, og av hvilken kapasitet den enkelte aktør har.

Billettfondet er i første omgang et prøveprosjekt med felles evaluering mot slutten av året før en eventuell videreføring i 2025.

Prioriterer barnefamilier og enkeltpersoner med utfordringer

Selv om alle i utgangspunktet kan søke billetter eller dagspass gjennom billettfondet, er de involverte aktørene tydelig på at barnefamilier og enkeltpersoner med utfordringer som har glede av en positiv opplevelse, vil bli prioritert.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at om lag ti prosent av alle barn under 18 år bor i en husholdning med vedvarende lavinntekt. Ifølge Bufdir – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet – er disse tallene også representative for kommunene på Romerike, med noen interne variasjoner mellom de ulike stedene i regionen.

Håper mange søker

– Det kan jo være noe stigma knyttet til dette med gratisfond, men man søker veldig enkelt og henter billettene på Strømmen storsenter, så vi håper at alle som kan ha glede av dette søker. Det er også sånn at det ikke må være familier eller privatpersoner som søker, også skoleklasser eller organisasjoner kan søke, sier Kari Herredsvela, salgs- og partneransvarlig for LSK.

Iman Winkelman, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Nova Spektrum, trekker frem viktigheten av å utvise samfunnsansvar i en tid der flere har økonomiske utfordringer enn før.

Samfunnsansvar

– Vi er inne i en tid der flere har økonomiske utfordringer enn før, og der det spesielt kan være krevende for lavinntektsfamilier å prioritere andre utgifter enn de som er helt nødvendige. Med utgangspunkt i tallene som viser at opp mot ti prosent av barna som vokser opp på Romerike bor i en husholdning med vedvarende lavinntekt, er det et stort behov for en ordning som kan hjelpe et utvalg av barnefamiliene som har utfordringer, sier han.

De  involverte aktørene håper også at samarbeidet kan bidra til enda bedre opplevelser for kunder, publikummere og besøkende ved de ulike arenaene.

– Nova Spektrum og Strømmen storsenter er jo to aktører som trekker veldig mange mennesker til området, også utenfra. Med dette samarbeidet håper å gjøre disse menneskene oppmerksomme på at det finnes flere spennende tilbud på Romerike også, som for eksempel SNØ eller Lillestrøm kultursenter, sier Kari Herredsvela. 

Søk på nettet

Samarbeidspartnerne bak Billettfondet har utviklet en felles søknadsportal som er tilgjengelig via hjemmesidene til henholdsvis Lillestrøm Kultursenter, LSK, Nova Spektrum, SNØ og Strømmen Storsenter. 

Det er planlagt to tildelingsrunder i 2024 og antall fribilletter som tildeles, avhenger både av hvor mange søknader som kommer inn, og av hvilken kapasitet den enkelte aktør har.

Billettfondet er i første omgang et prøveprosjekt med felles evaluering mot slutten av året før en eventuell videreføring i 2025.

Frist for å sende inn søknad til første runde er 2. april.

Powered by Labrador CMS