Mapei etablerer forskningssenter

NORD-ODAL I GÅR: Statsminister Jonas Gahr-Støre deltar offisiell markering av Mapeis nye forskningssenter på Sand i Nord-Odal. Bakerst fra venstre: Frank Larsen, adm dir Klosser Innovasjon, Lise Selnes, fylkespartileder/stortingsrepresentant, Lars Gillund - daglig leder Klosser Innovasjon Kongsvinger og Odd Kjetil Sløtte, ordfører Nord-Odal. Foran fra venstre: Håkon Haugli, administrerende direktør Innovasjon Norge , Sverre Bjørnstad, regiondirektør Innovasjon Norge, Innlandet, Thomas Breen, fylkesordfører Innlandet Fylkeskommune, statsminister Jonas Gahr Støre, Trond Hagerud, ddm. Direktør Mapei AS, Stian Gulli Hansen, Klosser Innovasjon og Ole Thomas Norheim, hovedtillitsvalgt Mapeil

Kan bli verdensledende på bærekraftig betong

Publisert Sist oppdatert

Mapei AS i Nord-Odal får 25,6 millioner kroner i finansiering fra Innovasjon Norge  til å etablere et forskningssenter for bærekraftig betongteknologi.

Betongproduksjon alene er ansvarlig for 7-9 prosent av verdens klimagassutslipp. Teknologien  det nye forskningssenteret utvikler vil særlig være rettet mot våte og kalde klima. Løsningene vil gi kraftige CO2-kutt.  Prosjektet, som har sikret støtte på 25,6 millioner kroner fra Innovasjon Norge, har som mål å bidra til en reduksjon på mer enn 450 000 tonn CO2 – tilsvarende 7,5 prosent av den norske fastlandsindustriens pålagte utslippskutt innen 2030.

Hovedkontor i Milano

Mapei AS er hovedkontor for Norden og Baltikum med om lag 200 ansatte, og er et datterselskap av Italienske Mapei Spa, som er et globalt ledende selskap innen sement- og betongteknologi. Konsernet har et av de mest avanserte internasjonale forskningslaboratoriene innen betongteknologi ved hovedkontoret i Milano. Forskningssenteret i Nord-Odal vil fungere som Mapeis internasjonale knutepunkt for utvikling av sirkulære og bærekraftige løsninger.  Teknologien som utvikles ved det nye laboratoriet i Nord-Odal vil etter hvert rulles ut internasjonalt, og selskapets hovedkontor i Milano har vedtatt å bruke betydelige ressurser i prosjektet. 

- Vår ambisjon er å utvikle verdens mest bærekraftige betong. Vi er glad for støtten til å kunne teste ut og iverksette løsninger for å kunne produsere høykvalitets betong med over 50 prosent redusert CO2-utslipp. Vi håper å utvikle nye produkter som kan øke levetiden for bygg og annen infrastruktur med 10-50 år, sier administrerende direktør Trond Hagerud i Mapei AS i en pressemelding.

– Vil gi store positive ringvirkninger i distriktet

De planlagte forskningsprosjektene som nå får støtte fra Innovasjon Norge vil være en viktig satsing for at hjørnesteinsbedriften kan styrke kompetansearbeidsplassene i Nord-Odal.

- Mapeis prosjekt tikker av på alle våre kriterier for å tildele finansiering. En slik innovasjon i bransjen er viktig for å få kuttet store klimagassutslipp, det bidrar til flere kompetansearbeidsplasser og eksport. Dette kan gi store positive ringvirkninger i distriktet, sier direktør i Innovasjon Norge Innlandet, Sverre Bjørnstad.

Invitert forskere og bedrifter fra hele verden

Totale kostnader for prosjektet er på 126,8 millioner kroner. Dette inkluderer et eget bygg til 24,3 millioner kroner. Finansieringen til Mapei fra Innovasjon Norge gis i form av et miljøteknologitilskudd på inntil 13,1 millioner kroner og et distriktsrettet bedriftsutviklingstilskudd på inntil 12,5 millioner kroner.

Gjennom en total investering på 127 millioner vil Mapei etablere et forskningssenter som ikke bare er et laboratorium, men hjertet av bærekraftig innovasjon i betongteknologi – både nasjonalt og internasjonalt.

Forskere og bedrifter fra hele verden er invitert til å delta i prosjektet. Forskningssenteret skal være en arena for samarbeid. Mapei samarbeider allerede med alle de største aktørene i verdikjeden og sentrale FoU-miljøer som SINTEF og NTNU. I arbeidet med å realiseredette prosjektet har Mapei også samarbeidet tett med Klosser Innovasjon i Kongsvinger.

Vi ser frem til en fremtid hvor bærekraftig betong ikke bare er en visjon, men en realitet,  heter det videre i pressemeldingen. 

Kilde: Pressemelding fra Klosser Innovasjon og Innovasjon Norge Innlandet.

 

 

Trond Hagerud, administrerende direktør i Mapei.
Powered by Labrador CMS